การเล่นเบื่องต้น

วิธีการเล่น
Locked
SignCross
Admin
Posts: 76
Joined: Fri Sep 24, 2021 11:40 am

การเล่นเบื่องต้น

Post by SignCross »

/help เมนูช่วยเหลือ และ คำสั่งแต่ๆ

Image
/nwebie ใช้สำหลับ สอบถาม (ใช้คำสังให้ถูกช่างทาง)
/o การคุย OOC
Key Y คือการหน้าเมนูต่างๆ ช่างกระเป๋า เมนูรถ เมนูการใช้อาวุธต่างๆ

Image

/jobs เพื่อสุม งาน(จะมีGPSบอก)

Image

การเล่นบทบาท

การเล่นบทบาทคือการแสดงให้ผูเล่นอีกผ่ายรู้ว่าตอนนี้ Character หรือตัวละครเรากำลังทำไรและการบอกเหล่าเรื่องราวหรืออธิบายให้ผูเล่นผ่ายตรงข้ามได้รู้ว่า Characterหรือตัวละคร ของเรากำลัง แสดงบทบาท ณ ตอนนั้นอยู่ เพือให้ผู้เล่นผ่ายตรงข้ามได้แสดงบทบาทกลับมาหาเรา
เนี่ยงจาก :Characterหรือตัวละคร และระบบของตัวเกม GTA เองมีขีดจำกัดในด่านท่าทาง การกระทำต่างๆจึงต้องมีการเล่นบทบาทเพื่อแสดงเรื่องราวหรืออธิบาย ขยาดความเพื่อให้ สมจริงมากขึ้น
 1. การใช้ /me /do

  /me คือการใช้เพื่อแสดงกริยา

  /do ใช้สำหรับผลที่ตามมาจากการกระทำกริยานั้นหรือที่โดนผู้อื่นกระทำ นั่นก็คือการเล่าเรื่องราวนั่นเอง

  **ไม่มีการใช้ /do คิดในใจ
  • ตัวอยางการเล่นบทบาท (บทบาทเบื่องต้นเป็นการยกตัวอย่าง ผิดหรือถูก ต้องขออภัยด้วย)
  EX.1
  Text Box:
  [บุคคลที่ 1]William Feather: /me หยิบปืน Desert Eagle ขึ้นมาจากตะเขบกางเกงแล้วปลด Safty[OFF] แล้วเล็งไปที่ Kendrick Schultz
  [บุคคลที่ 1]William Feather: /do ปืน Desert Eagle ปลด Safty[OFF]แล้วพร้อมที่จะยิง William Feather

  Chat Log:
  William Feather หยิบปืน Desert Eagle ขึ้นมาจากตะเขบกางเกงแล้วปลด Safty[OFF] แล้วเล็งไปที่ Kendrick Schultz
  * ปืน Desert Eagle ปลด Safty[OFF]แล้วพร้อมที่จะยิง ((William Feather))
  EX.2
  Text Box:
  [บุคคลที่ 1]William Feather: /me ต่อยไปที่ปากของ Kendrick Schultz
  [บุคคลที่ 2]Kendrick Schultz: /do เลือดของ Kendrick Schultz ไหลเนื่องจากถูกต่อยไปที่ปาก

  Chat Log:
  William Feather ต่อยไปที่ปากของ Kendrick Schultz
  * เลือดของ Kendrick Schultz ไหลเนื่องจากถูกต่อยไปที่ปาก ((Kendrick Schultz))
 2. วิธีใช้ /do สำเร็จ/ไม่สำเร็จ

  เราจะใช้ในสถานการณ์ที่ ผู้เล่นมีความได้เปรียบเสียเปรียบเท่ากัน และตอนที่ ตำรวจใส่กุญแจมือ และจะไม่ใช้กับกริยาที่สามารถทำได้ในเกมเป็นแบบ anim เช่น ต่อย กระทืบ ยิงใส่ จะใช้กับพวกกริยาที่ไม่มี anim(การเคลื่อนไหว)ในเกม
  เช่น ใส่กุญแจมือ หาของ
  EX1
  Text Box:
  [บุคคลที่ 1]Kendrick Schultz: ได้หยิบกุญแจมือออกมาจากซองข้างตัวแล้วคล้องกุญแจมือไปที่ Micheal Brown
  [บุคคลที่ 1]Kendrick Schultz: /do สำเร็จ/ไม่
  [บุคคลที่ 2]
  • สำเร็จ
  /do สำเร็จ (อาจจะอธิบายเพิ่มเติมได้)
  [บุคคลที่ 2]
  • หากไม่สำเร็จ
  ให้ /do ไม่ พร้อมเหตุผล (ซึ่งส่วนมากการถูกใส่กุญแจมือ จะสำเร็จทุกครั้ง) หมายเหตุ ถ้า /do ไม่สำเร็จแล้วเหตุผลเกินจริง ก็จะโดน PG

  Chat Log:
  Kendrick Schultz ได้หยิบกุญแจมือออกมาจากซองข้างตัวแล้วคล้องกุญแจมือไปที่ Micheal Brown
  *สำเร็จ/ไม่((Kendrick Schultz))
  *สำเร็จ (อาจจะอธิบายเพิ่มเติมได้)((Micheal Brown))

  EX2
  Text Box:
  [บุคคลที่ 1]Kendrick Schultz /do ค้นรถของ Micheal Brown ทุกซอกทุกมุมเพื่อหาของผิดกฏหมาย
  [บุคคลที่ 1]Kendrick Schultz /do สำเร็จ/ไม่
  [บุคคลที่ 1]Micheal Brown: /do สำเร็จ Kendrick Schultz เจอกัญชา 500กรัมและปืน Desert Eagle ที่เบาะใต้รถฝั่งคนขับ ((กรณีที่ตำรวจใช้คำสั่งและมีของอยู่จริง))

  Chat Log:
  *ค้นรถของ Micheal Brown ทุกซอกทุกมุมเพื่อหาของผิดกฏหมาย((Kendrick Schultz))
  * สำเร็จ/ไม่((Kendrick Schultz))
  *สำเร็จ มีกันชาอยู่ในเกะหน้ารถ 500กลัม แบะปืน Desert Eagle ใต้เบานั้งคนขับ((Micheal Brown))

  Ex.3
  Text Box:
  [บุคคลที่ 1]Kendrick Schultz /do ค้นรถของ Micheal Brown ทุกซอกทุกมุมเพื่อหาของผิดกฏหมาย
  [บุคคลที่ 1]Kendrick Schultz /do สำเร็จ/ไม่
  [บุคคลที่ 2]Micheal Brown: /do ไม่สำเร็จ เขาไม่ได้เอาของผิดกฏหมายและอาวุธไว้ที่รถ ((กรณีที่เราไม่มีของในรถจริง))

  Chat Log:
  * ค้นรถของ Micheal Brown ทุกซอกทุกมุมเพื่อหาของผิดกฏหมาย((Kendrick Schultz))
  *สำเร็จ/ไม่((Kendrick Schultz))
  *ไม่สำเร็จ เขาไม่ได้เอาของผิดกฏหมายและอาวุธไว้ที่รถ((Micheal Brown))
 3. วิธีใช้ /do ตั้งคำถาม
  เราจะใส่ตั้งคำถามกับคนที่เราถาม เช่น
  Ex.1
  Text Box:
  [บุคคลที่ 1]Kendrick Schultz: /do ประตูรถเปิดอยู่หรือไม่?
  [บุคคลที่ 2]Dieago Latinego: /do ปิดอยู่
  [บุคคลที่ 1]Kendrick Schultz: /me เดินไปเคาะกระจก
  [บุคคลที่ 2]Dieago Latinego: /me ลดกระจกลง
  [บุคคลที่ 2]Dieago Latinego: ว่าไงครับคุณตำรวจ
  [บุคคลที่ 1]Kendrick Schultz: สวัสดีครับรู้ไหมทำไมผมถึงเรียกคุณ

  Chat Log:
  *ประตูรถเปิดอยู่หรือไม่? ((Kendrick Schultz))
  *ปิดอยู่ ((Dieago Latineg))
  Kendrick Schultz เดินไปเคาะกระจก
  Dieago Latinego ลดกระจกลง
  Dieago Latinego พูดว่า: ว่าไงครับคุณตำรวจ
  Kendrick Schultz พูดว่า: สวัสดีครับรู้ไหมทำไมผมถึงเรียกคุณ
  • ทั้งนี้ /do ยังสามารถใช้อธิบายลักษณะท่าทางที่ตัวละครสามารถรับรู้ได้โดย กลิ่น การได้ยิน ลิ้มรส มองเห็น หรือบ่งบอกสถานการณ์ ณ จุดนั้นๆของบทบาท
Locked

Return to “Server Guides”