กฎของเซิฟเวอร์ By SORP

กฎต่างๆของเซิฟเวอร์ถูกรวบรวมไว้ที่นี่
Post Reply
User avatar
Dorth
Admin
Posts: 38
Joined: Fri Sep 17, 2021 5:14 pm

กฎของเซิฟเวอร์ By SORP

Post by Dorth »

0) Admin Discretion and The Intent of the Rules

กฎข้อนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้เล่นทำความเข้าใจกับการบังคับใช้กฎของผู้ดูแลระบบ

กฎข้อนี้ให้อำนาจกับดุลพิยพินิจของผู้ดูแลระบบสำหรับการลงโทษและปรับปรุงผู้เล่นที่มีความผิดที่ไม่ได้ระบุไว้ในกฎด้านล่างรวมถึง กฎพื้นฐานการเล่น Roleplay เมื่อการกระทำของผู้เล่นหรือพฤติกรรมทั่วไปสร้างประสบการณ์การเล่นในเชิงลบให้กับผู้อื่น หรือทำลายสภาพแวดล้อมของการเล่น Roleplay ที่เราตั้งเป้าไว้บนเซิร์ฟเวอร์ เช่น การลงโทษผู้เล่นที่ไม่ได้มาตรฐาน, กำหนดให้ผู้เล่นเปลี่ยนแปลงการเล่นบทบาทให้เหมาะสมตามสภาพแวดล้อมของการเล่นภายในเซิร์ฟเวอร์, ลงโทษผู้เล่นที่ทำผิดแม้จะการกระทำนั้นจะไม่มีตัวอย่างหรือข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรภายในกฎ ซึ่งสุดท้ายแล้วผู้ดูแลระบบจะอ้างอิงจากบริบทของกฎที่ถูกกำหนดไว้แล้วตามลายลักษณ์อักษรเป็นสำคัญ

กฎข้อนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อชี้แจงกับผู้เล่นทุกคนว่า เป็นไปไม่ได้ที่จะแสดงตัวอย่างทุกตัวอย่างของกฎที่ผู้เล่นไม่สามารถกระทำการละเมิดได้ โดยผู้เล่นต้องเข้าใจถึุงเจตนาของกฎและไม่ใช้ช่องโหว่ใดๆ ในทางที่ผิดเพื่อหลีกเลี่ยงเจตนานี้ ผู้ดูแลระบบจะก้าวเข้ามาทันทีหลังพบว่าผู้เล่นพยายามใช้ช่องโหว่ของกฎอย่างชัดเจน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมของการเล่น Roleplay ที่ดีบน State of Roleplay


1) Bug Abuse

ข้อผิดพลาดใด ๆ ที่พบโดยผู้เล่น (Bug) ผู้เล่นควรจำเป็นต้องรายงานแก่ผู้ดูแลระบบ และหากมีการละเมิดหรือใช้ประโยชน์จากข้อผิดพลาดของระบบ (Bug) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ไม่ได้ถูกกำหนดโดยสคริปต์ของเซิร์ฟเวอร์จะถูกพิจารณาว่าเป็นการใช้บัคเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง

สถานการณ์ที่เป็นไปได้ว่าจะเป็นข้อผิดพลาด ก็ควรถูกแจ้งให้ทราบในขณะที่พบมันเพื่อทำการแก้ไขและปรับปรุงระบบนั้นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทางทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เล่นทุกท่านจะให้ความร่วมมือในกฏข้อนี้

การลงโทษ: ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทีมงาน (ดูจากเจตนา)2) Third Party Modifications and Software

ผู้เล่นไม่ได้รับอนุญาตให้ลงโปรแกรมเสริมใดๆซึ่งจะช่วยให้ผู้เล่นได้ผลประโยชน์หรือได้เปรียบบุคคลอื่นในการเล่นนั้น ควรคิดให้ดีก่อนที่จะลงโปรแกรมหรือม๊อดใดๆ, หากทางเราพบว่าผู้เล่นใช้โปรแกรมช่วยเล่นที่ไม่สมควร บัญชีของผู้เล่นจะถูกระงับอย่าถาวร หากคุณพบเห็นหรือทราบว่ามีใครบางคนใช้โปรแกรมช่วยเล่น เป็นหน้าที่ของผู้เล่นที่จะแจ้งรายชื่อของผู้ที่ใช้โปรแกรมดังกล่าวให้ทางผู้ดูแลทราบ เพื่อที่จะให้เกิดสังคมที่ดี และ ไม่มีการเอาเปรียบกันเกิดขึ้น

การลงโทษ: ระงับการใช้งานถาวร3) Robbing and Scamming

การปล้น (Robbing) หมายถึง การยึดแย่งชิงทรัพย์สินของใครบางคน (เช่นเงิน) โดยการบังคับหรือการขู่เข็ญเพื่อให้ผู้ที่ถูกกระทำยินยอมที่จะหยิบยื่นทรัพย์สินส่วนตัวให้กับผู้กระทำโดยที่ผู้ถูกกระทำไม่เต็มใจหรือจำเป็นที่จะต้องทำ ในสถานการณ์ที่ผู้ถูกกระทำไม่สามารถต่อสู้หรือขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นได้

การฉ้อโกง (Scamming) หมายถึง การว่าจ้างตกลงเพื่อใช้บริการ หรือทำการซื้อขายบางสิ่งบางอย่าง แต่เมื่อตามจุดประสงค์แล้วกลับไม่ยอมทำตามข้อตกลง เช่นการใช้บริการโสเภณี การซื้อขายยาเสพติดหรือปืน การปล้นหรือฉ้อโกงคุณจะต้องทำอย่างจริงจังให้สมบทบาท

คุณสามารถปล้นได้สูงสุดไม่เกิน $1500 และคุณสามารถฉ้อโกงได้สูงสุดไม่เกิน $3000 ดอลลาร์ แต่ถ้าคุณปล้น/ฉ้อโกง อาวุธ, ยา, สินค้า จะสามารถทำได้โดยไม่จำกัดจำนวน แต่ผู้เล่นไม่ได้รับอนุญาตให้ฆ่าผู้เล่นที่โดนปล้นในขณะที่ทำการปล้นหรือฉ้อโกง เว้นเสียแต่เขามีท่าทีขัดขืนหรือไม่ปฏิบัติตาม รวมถึงห้ามทำการปล้นหากตำรวจใน Server ไม่ถึง 4 คน

กรณีการปล้นนั้นรวมไปถึงการ รีดไถ ข่มขู่ ชิงทรัพย์ เก็บค่าคุ้มครอง และ อะไรก็ตามที่ทำให้อีกฝ่ายเสียผลประโยชน์หรือเสียสินทรัพย์จะนับเป็นกรณี Robbing ทั้งหมด

กรณีการปล้นหรือลักทรัพย์สินค้าหรือเงินจาก ธุรกิจ บ้าน หรือ ยานพาหนะนั้น จำเป็นต้องแสดงบทบาทให้ ผู้เล่นที่เราทำการปล้นรับรู้เพื่อที่จะป้องกันการเกิดความเข้าใจผิดในกรณีต่างๆ (เช่น การแสดงออกผ่าน /me /do เพื่ออีกฝ่ายได้รับรู้และเลือกบทบาทที่จะตอบสนองกับบทที่ผู้เล่นได้เล่น)

ผู้เล่นจะได้รับอนุญาตให้ทำการปล้นในสิ่งที่คุณเสียไปคืนได้ และไม่ควรปล้นคนเดิมซ้ำภายในระยะเวลา 5 ชั่วโมง รวมถึงห้ามทำการปล้นหรือฉ้อโกงเกี่ยวกับ บ้าน, ธุรกิจ, ยานพาหนะ โดยเด็ดขาด

คูลดาวน์ (12) ชั่วโมง สำหรับการปล้นและการฉ้อโกง แต่คุณสามารถทำการปล้นในเขต South ได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงคูลดาวน์เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการก่อเหตุอาชญากรรมสูงแต่ควรคำนึงถึง Roleplay ไม่ควรปล้นถี่ติดต่อกันเกินไปถึงแม้จะอยู่ในเขต South ก็ตาม

ผู้เล่นจะไม่ได้รับอนุญาตให้ปล้นผู้เล่นอื่นหากผู้เล่นนั้นอยู่ในสถานะการตายหรือบาดเจ็บ (การล้มลงไปโดยระบบของเซิฟเวอร์) การปล้นนั้นควรเกิดขึ้นในขณะที่ผู้เล่นที่เป็นเป้าหมายไม่ได้อยู่ในสถานะการตายหรือบาดเจ็บ (การล้มลงไปโดยระบบของเซิฟเวอร์) ยกตัวอย่าง การที่ผู้เล่นคนนึงล้มลงแล้วทำการ /dragup ขึ้นมาเพื่อเล่นบทบาทในการปล้นต่อ (การขโมยรถหรือของจากภายในนั้นสามารถเกิดขึ้นได้หากผู้เล่นนั้นอยู่ในสถานะการตายหรือบาดเจ็บ และ รับรู้บทบาทภายใน Scene หากผู้เล่นได้ทำการพาตัวเองเข้าไปใน RP Scene นั้นๆเว้นแต่ว่ากรณีที่คุณทำการ PK ฝ่ายตรงข้าม การขโมยของจากรถหรือบ้านนั้นเป็นเรื่องที่ผิดและเข้าข่าย Lack of fear)

เงื่อนไขเพิ่มเติม: การเก็บค่าคุ้มครอง หรือ รีดไถ ณ อสังหาริมทรัพย์ (Property) ระหว่าง Faction กลุ่มแก๊ง และ ประชาชน Faction จะสามารถทำการเก็บค่าคุ้มครองหรือรีดไถได้ไม่เกิน $1,500 ดอลลาร์ และ ห้ามทำการเก็บเงินกับ Business เดิมซ้ำในระยะเวลา 1 อาทิตย์โดยต้องคำนึงถึงตำรวจ 4 คนด้วยขณะการเริ่มต้นบทบาท แต่ถ้าหากมีการตกลงสัญญากันเรียบร้อยแล้วแบบ Long Terms ไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงตำรวจอีกต่อไปแต่ยังต้องทำตามกฎที่ระบุให้ครบถ้วน

กรณีการเก็บค่าคุ้มครอง หรือ รีดไถ ณ อสังหาริมทรัพย์ (Property) ระหว่าง Faction กลุ่มแก๊ง และ Faction กลุ่มแก๊ง จะทำการเก็บค่าคุ้มครอง หรือ รีดไถ ได้ไม่เกิน $3000 ดอลล่าห์โดยไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงจำนวนของตำรวจ แต่ถ้าหากมีฝ่ายใดฝ่ายนึงไม่พอใจ หรือ ไม่สมยอมกับข้อตกลงนั้นๆ จะเป็นการนำสู่การเลือกเงื่อนไขของ Faction ROE ทันทีโดยมีการควบคุมโดย Faction Management
ปล. กรณีของการรีดไถไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตามหากมีการจบบทบาทโดยการทะเลาะวิวาทหรือการ PK คุณจะไม่สามารถรีดไถตัวละครเดิมซ้ำเป็นระยะเวลา 2 เดือน

การโจรกรรมธุรกิจขนาดใหญ่และซับซ้อนต้องได้รับการอนุมัติจาก IFM สามารถขอได้ผ่านการ PM ข้อความบน Forum ต่อ IFM โดยมีข้อมูลดังต่อไปนี้:
 • เป้าหมายของการโจรกรรม
  เป้าหมายของการโจรกรรม (เงิน การแก้แค้น ฯลฯ)
  รายชื่อผู้เข้าร่วม - แผนปฏิบัติการ (เข้า, ออก, ฯลฯ)
  การโจรกรรมที่มีขนาดเล็กลงและ "ดำเนินการปล้นทันที" สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องขอ IFM ที่ได้รับอนุมัติ แต่ยังคงต้องได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบ และการดูแลสำหรับสิ่งเหล่านี้อย่างใกล้ชิดผ่านการ /report ตัวอย่างเช่น: ปล้น 24/7 ที่กำลังเปิดให้บริการอยู่, วางแผนเพื่อทำการออกปล้นเป้าหมาย
หากคุณต้องการให้ตัวละครของคุณต้องการให้การปล้นอย่างต่อเนื่อง (Chain Robberry ) เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการเล่นของตัวละครของคุณ ควรจะมีการแสดงบทบาทที่เพียงพอ คุณควรระมัดระวังเกี่ยวกับการเล่นบทบาทในเส้นทางนี้เสมอ

ตัวอย่าง
 • การตระเวณปล้นเป็นกลุ่มและแยกกันลงมือ โดยการกระทำนั้นเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ไล่เลี่ยกัน
  การปล้นคนอย่างต่อเนื่องหลังจากครบเวลาที่กำหนด
  การแสดงบทบาทที่ไม่สมจริงสำหรับการปล้นเป็นสิ่งที่ถูกห้าม ตัวอย่างดังนี้
 • แก๊งจากฝั่ง South Central ขับรถเข้าไปโจรกรรมที่ Paleto Bay โดยไม่มีเหตุผล IC ที่เหมาะสม (เช่น เส้นทางของคุณไม่ได้ถูกนำไปยัง Paleto Bay อย่างสมจริง อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆในการตอบสนองการเล่นบน RP ที่สมจริง)
  ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์วิบาก สวมหน้ากาก และไม่พูดจาใดๆ ก่อนเข้าทำการปล้นคนเดินถนนหรือใครก็ได้มาปล้นปืน ในขณะที่คุณขับรถผ่าน ปล. เกี่ยวข้องกับการปล้นแบบ Chain Robbery
  การปล้นอย่างรวดเร็วโดยไม่คำนึงถึงการแสดงบทบาทที่สมจริง ซึ่งจุดประสงค์ของคุณคือการได้รับมาซึ่ง Supply ตามหลักของ OOC Asset มากกว่าความต้องการที่จะแสดงบทบาทการปล้นอย่างสมจริง
  การปล้นด้วยการใช้กำลังเกินกว่าขอบเขต (เช่น ใช้ปืน Rifle 4 กระบอกในการชิงทรัพย์คนคนเดียว) หรือ การปล้นเพื่อทำการยั่วยุและหาจุดประสงค์ในการสร้างความขัดแย้ง (หาทางไปปล้นคนในละแวกบ้านเพื่อเป็นข้ออ้างในการยิง)
ห้ามไม่ให้ปล้นใครในขณะที่ :
 • คุณกำลังใช้จักรยานยนต์, ATV, Quad กรณีเหล่านี้ถูกห้ามโดยสมบูรณ์ ยกเว้นจะได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลระบบผ่านการ Report
  คุณหลอกคนมาปล้นโดยใช้การ /ad /adb หรือการแสดงล่อลวงใดๆผ่านสคริปต์
  คนที่เป็นเหยื่อใช้เรือในการทำกิจกรรมอยู่


4) Offensive Roleplay

จุดประสงค์ของกฎนี้คือการกำหนดข้อจำกัดขึ้นมาในการเล่นบทบาทที่ไม่สมควรหรือน่ารังเกียจ เนื่องจากเราพยายามสร้างสมดุลให้ผู้เล่นมีสิทธิเสรีภาพในการเล่นในบทบาทที่ตัวเองต้องการจะเล่นอย่างมีความสุข บางบทบาทอาจจะไปทำการ Breaking บทบาทของคนนั้นๆได้

บทบาทที่รุนแรงอาจจะมีดังต่อไปนี้
 • การทรมาน

  การสูญเสียอวัยวะ

  การเล่นบทบาทอื่นๆนอกเหนือจากนี้ที่อาจทำให้ผู้เล่นคนอื่นรังเกียจเช่น การอธิบายภาพของการบาดเจ็บที่น่าสยดสยอง


ในการเล่นทุกครั้งคุณจำเป็นต้องขออนุญาตจากอีกฝ่ายผ่านทาง OOC เพื่อให้เขายินยอม (การขออนุญาตนั้นห้ามทำการโน้มน้าว ชักจูง หรือข่มขู่ เด็ดขาด)

การเล่นบทบาทที่รุนแรงจะต้องดำเนินบทบาทในพื้นที่ที่ลับตาคน ห่างไกลจากผู้คน เพื่อทำให้แน่ใจว่าจะไม่มีผู้ใดเห็นบทบาทรุนแรงเหล่านี้ ถ้าทางทีมงานแอดมินเห็นว่าสถานที่นั้นเปิดเผยเกินไป สามารถถือว่าเป็นการละเมิดกฎ Offensive Roleplay ได้ ซึ่งส่วนนึงเป็นความรับผิดชอบของผู้เล่นที่เข้าร่วมในการเล่นบทบาทนั้นๆ ส่วนการเข้าสู่พื้นที่ที่มีการเล่นบทบาทที่รุนแรงและยอมรับได้ คือการที่ผู้เล่นได้นำตัวละครเข้าไปสู่สถานที่นั้นๆด้วยความเต็มใจ ตัวอย่างเช่น การเข้าชมรมเปลื้องผ้า หรือสถานที่ ที่ผู้เล่นเองรับรู้ได้ว่าจะมีการทรมานกันเกิดขึ้น

หากผู้เล่นไม่สบายใจกับการสวมบทบาทและเป็นผู้เข้าร่วมผู้เล่นอาจขอให้หยุดเล่นเมื่อใดก็ได้ (ถ้าหากเกิดการเข้าร่วมไปแล้วการหยุดบทบาทนั้นคุณจำเป็นจะต้องใช้ /do เพื่อสรุปและทำการ ข้ามฉาก RP Scene นั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันระหว่าง 2 ฝ่าย)

หากผู้เล่นพบเห็นการสวมบทบาทที่ไม่เหมาะสมและไม่ต้องการเห็นบทบาทเหล่านั้น คุณสามารถถอนตัวออกมาจากตรงนั้นได้ทันที

ตัวอย่าง:
 • การทรมานผู้เล่นโดยไม่แน่ใจว่าพวกเขาสบายดีกับการมีส่วนร่วมในบทบาทแบบนั้น

  อธิบายรายละเอียดการบาดเจ็บที่น่าสยดสยองเมื่อมีคนมาถึงที่เกิดเหตุ


  บทบาทต่อไปนี้ ห้าม เกิดขึ้นภายในเซิฟเวอร์เด็ดขาด

  บทบาทกินคน

  บทบาทร่วมเพศกับสัตว์

  บทบาทร่วมเพศกับศพ

  บทบาทร่วมเพศกับเด็ก

  บทบาทการติดโรคระบาด เช่น COVID-19


5) Character Rules

การตั้งชื่อตัวละครของคุณ คุณจำเป็นต้องพิจารณาสิ่งต่อไปนี้;
 • ไม่สามารถตั้งชื่อตัวละครที่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือคล้ายกับบุคคลที่มีชื่อเสียงที่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
  ชื่อตัวละครต้องไม่เหมือนหรือคล้ายกับตัวละครในวิดีโอเกม, ภาพยนตร์, รายการทีวี หรือสื่อรูปแบบอื่น ๆ
  ชื่อตัวละครควรตรงกับพื้นหลังประวัติความเป็นมาของตัวละครคุณ
  ชื่อตัวละครต้องไม่มีอักขระพิเศษใด ๆ และต้องตรงกับรูปแบบ Firstname Lastname
  ชื่อตัวละครต้องไม่ใช่ชื่อเล่นและควรเป็นชื่อเต็มเนื่องจากมันจะปรากฏในบัตรประจำตัวที่ออกโดยหน่วยงานราชการ (ID CARD)
  ชื่อตัวละครต้องไม่ แปลก หรือไม่สมเหตุสมผลซึ่งเราใช้หลักการวัดจากคำว่า "Above Average" จากชื่อทั่วไปและเห็นสมควรโดยผู้ดูแลระบบ


ตัวละครต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีขึ้นไป ยกเว้นบทบาทที่เหมาะสมและเห็นมควร เช่น Street gang เป็นต้น

ตัวละครแต่ละตัวของคุณควรแตกต่างจากตัวละครอื่น ๆ ในบัญชีคุณ ห้ามสร้างตัวละครที่คล้ายคลึงกันซึ่งมีแรงจูงใจเป้าหมายวัตถุประสงค์ ฯลฯ เหมือนกัน วัตถุประสงค์ นี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนชื่อผู้เล่น, ห้ามสลับชื่อตัวละคร และห้ามสลับตัวละครของคุณในบทบาทด้วยมันเป็นสิ่งที่ต้องห้าม


6) Character Customization

ผู้เล่นจะต้องสร้างตัวละครที่เหมือนจริงโดยใช้ระบบปรับแต่ง ผู้ดูแลระบบอาจขอให้ผู้เล่นเปลี่ยนการปรับแต่งตัวละครของตนหากเห็นว่าไม่เหมาะกับสภาพแวดล้อมเซิร์ฟเวอร์ รวมถึงบทบาททที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนั้นตัวอย่างของการละเมิดกฎนี้:

แต่งตัวตัวละครของคุณให้คล้ายกับมนุษย์ต่างดาว
ทําให้ร่างกายของคุณมองไม่เห็นหรือมีข้อผิดพลาดโดยเจตนา
ใช้หน้ากากจากร้านขายหน้ากากที่ไม่ได้ปิดกั้นใบหน้าตัวละครของคุณ แต่ซ่อนชื่อของคุณด้วย Mask ID
ละเว้นการตั้ง /attributes ให้กับตัวละครของคุณ, ตั้ง attributes อย่างผิดหลัก7) Crime-free Areas (Safezone)
การต่อสู้กับอาชญากรรมในพื้นที่ควบคุมดูแล หากคุณต้องการก่ออาชญากรรมในสถานที่ที่ปกติจะได้รับการคุ้มกันหรืออยู่ภายใต้การดูแล - คุณต้องขออนุญาตจากผู้ดูแลระบบ

สถานที่เช่นสำนักงานใหญ่ของรัฐบาล ธนาคารและอาคารสาธารณะอื่นๆ มักจะได้รับการคุ้มกันหรือมีระบบกล้องวงจรปิดถ่ายทอดสดกับเจ้าหน้าที่ดังนั้นตำรวจจะได้รับแจ้งทันทีเกี่ยวกับอาชญากรรมใดๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เหล่านั้น ในกรณีส่วนใหญ่การก่ออาชญากรรมของคุณจะถูกรายงานทันทีโดยผู้ให้บริการกล้องวงจรปิดที่ถ่ายทอดสดหรือตอบสนองโดย Security / หากคุณต้องการก่ออาชญากรรมในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งตามรายการด้านล่างนี้คุณต้องขออนุญาตจากผู้ดูแลระบบ

คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ทะเลาะวิวาทหรือก่อเหตุในพื้นที่ที่เป็นธุรกิจ (ใน interior) แต่คุณสามารถทำได้โดยแจ้งให้ผู้ดูแลระบบทราบและชี้แจงถึงเหตุผล ธุรกิจที่ได้ข้อยกเว้นให้สามารถก่อเหตุได้ ได้แก่ 24/7 เท่านั้น

ข้อยกเว้น 1: หากคุณตกอยู่ในสถานการณ์ที่ผู้เล่นอยู่ใกล้กับ Safezone เช่น คุณกำลังไล่ตามพวกเขาและพวกเขาหนีเข้าไปใน Safezone คุณจะได้รับอนุญาตให้สามารถดำเนินบทบาทต่อได้

พื้นที่ปลอดอาชญากรรม ได้แก่ สถานที่ต่อไปนี้:
 • สถานที่ของรัฐบาล เช่น สถานีตำรวจ, สถานีดับเพลิง, เรือนจำ, ศาลากลาง และ โรงพยาบาล หรืออื่นๆ
  ธนาคาร (ไม่นับตู้ ATM)
  สนามบิน Airport
  ร้านขายปืน
  ที่พักอาศัยที่มีเจ้าของ
  ที่ทำธุรกิจที่มีเจ้าของ (ไม่นับ 24/7 หรือร้านสะดวกซื้อ)
  ห้างร้าน
  ULSA
การบุกจู่โจมสำนักงานของรัฐบาลโดยเจตนา (ตัวอย่างเช่นเพื่อนำเพื่อนออกจากคุกหรือเพื่อลักพาตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจ) ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบด้วย

*หากต้องการที่จะก่ออาชญากรรมนั้นจำเป็นจะต้องได้รับการอนุญาตจาก FM โดยมีเหตุผลที่มากพอในการก่ออาชญากรรม รวมถึงการยั่วยุด้วยเช่นกัน สามารถร้องขอได้ ที่นี่

ตัวอย่างการเล่นที่ผิดเช่น:
 • มีผู้เล่นถูกปล้นในสถานีตำรวจ


8). Scrolling Weapons

ไม่อนุญาตให้ Scrolling Weapons โดยไม่สวมบทบาทยกเว้นอาวุธที่ทำการยกเว้นเอาไว้ รวมถึงการ Drive-By (การยิงบนรถ) การเริ่มบทบาทการยิงนั้นจำเป็นต้องทำการแสดงบทบาทผ่าน /me ทุกครั้งเพื่อป้องกันการเอาเปรียบกันระหว่างการปะทะ

อาวุธที่ได้รับการยกเว้นให้ไม่ต้องมีการแสดงบทบาท /me นั้นมีดังนี้ (ไม่นับกรณีการเริ่มยิงด้วยการ DB ที่ต้องแสดงบทบาท /me ทุกครั้ง)
 • อาวุธระยะประชิดขนาดเล็ก (Knife, Hammer, Bottle, Dagger, KnuckleDuster, SwitchBlade, Flashlight)
  ปืนพกขนาดเล็ก (Pistol, CombatPistol, Pistol50, SNSPistol, HeavyPistol, VintagePistol, Revolver, APPistol, StunGun, FlareGun)
  อาวุธขว้างขนาดเล็ก (Grenade, SmokeGrenade, BZGas, Molotov, Flare)
  ปืนเล็กอื่น ๆ (MachinePistol, MiniSMG)
ตัวอย่างการเล่นที่ผิดเช่น:
 • มีผู้เล่นหยิบปืน assault rifle ออกมาโดยไม่สวมบทบาทใดๆ
  ขับรถและทำการหยิบ Pistol ขึ้นมายิงโดยไม่มีการสวมบทบาทใดๆ


9) Property Destruction

การทำลายทรัพย์สินของผู้เล่นคนอื่นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบในเกม เช่น บ้าน, ธุรกิจ, อพาร์ทเมนต์ หรือ รถยนต์

ตัวอย่างการเล่นที่ผิดเช่น:
 • มีผู้เล่นจุดไฟเผาบ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบ (คุณสามารถเล่นบทบาทไฟไหม้บ้านผ่านสคริปต์ได้หากขออนุญาตผู้ดูแลระบบแล้ว)
10) Real World Trading / OOC Asset Transfers
Real World Trading คือการแลกเปลี่ยนสินค้าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามภายนอกเกมหรือ OOC นั่นเองและทางเซิฟเวอร์ของเราไม่อนุญาตและสนับสนุนให้ทำการแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายสินค้าใน IC ผ่าน OOC

การซื้อขายอะไรก็ตามในเกมต้องใช้เหตุผล IC เพื่อให้ตรงกับมูลค่าและความสำคัญของไอเท็มที่ซื้อขาย การซื้อขายไอเท็มโดยไม่มีเหตุผลใน IC ที่เพียงพอถือว่าเป็นการละเมิดกฎ หรือแม้กระทั่งการขายอาวุธปืนให้กับผู้เล่นท่านอื่นโดยไม่เคยมีความสัมพันธ์กันมาก่อน ให้รถกับผู้เล่นท่านอื่นโดยมีเหตุผลไม่เพียงพอ และ การขายทรัพย์สินในราคาที่ถูกเกินไปเพื่อให้กับเพื่อนใน OOC ของผู้เล่น ตัวอย่างทั้งหมดที่ยกมานี้ไม่ควรทำ นอกจากนี้ การโอนทรัพย์สินของตัวละครของผู้เล่นไปสู่อีกตัวละครหนึ่งในไอดีเดียวกันต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลระบบก่อน การที่คุณจะโอนทรัพย์สินของตัวละครหลักของคุณไปสู่อีกตัวละครนั้นควรมีเหตุผลใน IC ที่ดีพอมารองรับการกระทำด้วยเช่นกัน

ใครก็ตามที่ให้ความช่วยเหลือหรือละเมิดกฎนี้จะถูกลงโทษด้วยเช่นเดียวกัน

11) Abusing a Purchase Firearm License (PF License)


ผู้ดูแลระบบหลีกเลี่ยงการแจกจ่ายอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนที่ถูกกฎหมายเว้นแต่จะเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้
 • ผู้เล่นที่ทำการสร้างตัวละครมาเพื่อประกอบบทบาทการขายแต่อาวุธ
  กลุ่มหรือองค์กรที่ผิดกฎหมายรวมไปถึงแก๊งต่าง ๆ ทางผู้ดูแลระบบจะจัดหาอาวุธปืนให้แทนที่จะไปติดต่อใน IC เพื่อให้สะดวกต่อการเล่นบทบาท
12) Business rules


คือการยื่นขอเปิดธุรกิจที่มี Interior / Factions ไม่ควรเป็นเจ้าของธุรกิจมากกว่า 2 ธุรกิจและธุรกิจนั้นจะมีได้แค่ 1 ธุรกิจต่อหนึ่งประเภท สมาชิกของ faction หากจะเปิดธุรกิจต้องไม่เกี่ยวข้องกับ Faction ทั้งนี้ยังรวมไปถึงธุรกิจมีอยู่ภายในเกมเหล่านี้ด้วยเช่นกัน
 • Garage
  Clothing Store
  Barbershop
  Tattoo parlor
  Ammunation
  Gas station
จำกัดการเปิดธุรกิจ 1 แห่งต่อ 1 Account เท่านั้น หากต้องการเปิดมากกว่า 1 แห่ง (ตัว Multi ให้ติดต่อ Business Management)

ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณยังต้องปฎิบัติตามกฎและข้อบังคับที่ถูกระบุไว้ ที่นี่ อีกด้วย
(หากมีการผิดกฎของ Property และ Business จะถูกระงับการใช้งาน Player Account ห้ามเกี่ยวข้องกับ Property เป็นระยะเวลา 2 เดือน)13) Advertisement Rules

ระบบโฆษณามีไว้เพื่อช่วยในการสร้างบทบาทสมมติและช่วยในการค้าทรัพย์สินและบริการ ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดรวมไปถึงการโฆษณาแอบแฝงด้วย เพราะผู้เล่นบางคนอาจจะใช้โอกาสนี้ในการแพร่กระจายสิ่งผิดกฎหมายได้ง่ายขึ้น การพนันและเกมไพ่สามารถโฆษณาผ่านกลุ่มธุรกิจได้ โดยกลุ่มธุรกิจนั้นๆจะต้องมีใบประกอบการธุรกิจที่ชัดเจน จึงสามารถทำการโฆษณาได้

โฆษณาปกติ หรือ /ad มีไว้สำหรับโฆษณาสิ่งของทั่วไปเท่านั้นจะไม่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาธุรกิจสิ่งที่ยกตัวอย่างต่อไปนี้เป็นสิ่งที่สามารถใช้ /ad ได้
 • การซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจยานพาหนะหรือสิ่งของมีค่า
  การโฆษณากิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือ บริษัท
  การโฆษณาบริการทางกฎหมายคุณไม่สามารถใช้ /ad สำหรับสิ่งต่อไปนี้ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม

 • โฆษณาเพื่อหางาน ซึ่งคุณสามารถโพสหางานได้ภายใน Forum
  โฆษณาเพื่อหา roommates
  โฆษณาสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด
  โฆษณาเกี่ยวกับอาวุธปืนถูกกฎหมายทุกชนิดที่ไม่มีใบรับรองธุรกิจ
  โฆษณาเพื่อขอความช่วยเหลือ เช่น หาคนไปส่งตามสถานที่ต่างๆ หรือ ถามคำถามทั่วไป
  การตั้งคำถามต่างๆการใช้ /ad และ /adb ถี่เกินไปนั้นไม่อนุญาตให้เกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดคุณควรจะประกาศโฆษณาได้อีกครั้งหลังจากเวลาผ่านไปแล้ว 15 นาทีจากครั้งล่าสุดที่คุณประกาศโฆษณา14) Sexual Roleplay Rules


จุดประสงค์ของกฎนี้คือเพื่อ จำกัดพฤติกรรมการออกล่ากิจกรรมทางเพศ และ ลดการมีเพศสัมพันธ์ภายในชุมชน

หมายเหตุ: "ผู้เล่น" หมายถึงบุคคลที่อยู่หลังหน้าจอหรือตัวคุณเอง / "ตัวละคร" หมายถึงตัวละครที่สร้างโดยผู้เล่นที่มีอยู่เกม

Sexual roleplay หมายถึง บทบาทใด ๆ ที่ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมทางเพศหรืออาจนำไปสู่กิจกรรมทางเพศ ซึ่งรวมถึงการสัมผัสทางเพศด้วยเช่นกัน

Skip บทบาท (โดยการใช้ /b) คือการเลือกที่จะข้ามฉากโรลเพลย์ซึ่งตรงข้ามกับการสวมบทบาทโดยละเอียด โดยปกติแล้วฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะตกลงกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างตัวละครที่เกี่ยวข้องและดำเนินการต่อไป

ผู้เล่นที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่สามารถเข้าร่วมในบทบาทการเล่นทางเพศในทุกรูปแบบ หากตัวละครหรือผู้เล่นที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีมีส่วนเกี่ยวข้องกับบทบาททางเพศในรูปแบบใดก็ตามพวกเขาจะต้องทำการ Skip บทบาทนั้นทันที ส่วนตัวละครที่อายุต่ำกว่า 16 ปีไม่สามารถร่วมบทบาททางเพศได้อย่างเด็ด

การเล่นบทบาทที่ Sexual นั้นต้องได้รับการยินยอมจากผู้เล่นฝั่งตรงข้าม ผู้เล่นที่ไม่ต้องการมีส่วนร่วมในการแสดงบทบาททางเพศสามารถถอดตัวเองออกจากตำแหน่งที่เกิดขึ้นได้อย่างอิสระ การสวมบทบาททางเพศต้องเกิดขึ้นในสถานที่ส่วนตัวเพื่อลดโอกาสที่ผู้เล่นคนอื่นจะมาเห็นและอาจทำให้สะดุดในการโรลเพลย์ผู้เล่นอาจถูกลงโทษหากพบว่ามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเพศในที่สาธารณะหากพวกเขาไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าพวกเขาพยายามอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้ถูกค้นพบ

สรุปสิ่งต่อไปนี้ทั้งหมดจะต้องนำไปใช้ก่อนที่จะเกิดการแสดงบทบาททางเพศได้
 • ตัวละครที่ต้องการที่จะเล่นบทบาทนี้จำเป็นต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
  ผู้เล่นที่ต้องการที่จะเล่นบทบาทนี้จำเป็นต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
  ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายต้องตกลงกันให้เรียบร้อยก่อนที่จะเล่นบทบาท Sexual และหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สบายใจ ต้องหยุดเล่นบทบาทในทันที
  ผู้เล่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้เล่นที่ไม่ได้ยินยอมในบทบาทจะไม่ทำการ Breaking Roleplay [ยกตัวอย่าง การเล่นบทบาทในสถานที่ปิดตาย]
  ผู้เล่นต้องไม่สนับสนุนให้ผู้เล่นคนอื่นมีส่วนร่วมในการแสดงบทบาททางเพศโดยใช้การ OOC นอกจากนี้ยังอาจขยายไปถึงการพยายามโน้มน้าวให้ผู้เล่นมีส่วนร่วมในการกระทำทางเพศใด ๆ ในเมื่อตัวละครนั้นๆไม่เต็มใจที่จะเข้าร่วมอย่างชัดเจน เช่น การโน้มน้าวผ่าน /b ว่าให้ผู้เล่นคนนั้นอนุญาตให้เล่นบทบาท Offensive Roleplay ถ้าหากผู้เล่นคนนั้นไม่ต้องการที่จะเข้าร่วมแต่แรก
Additional Notes :

การเล่นบทบาท Sexual ในที่สาธารณะนั้นอนุญาตให้ทำได้ในบางที่ ยกตัวอย่างเช่น ภายใน Business ต่าง ๆ หรือ ภายในบ้านเช่าที่มีผู้เล่นท่านอื่นเช่าอยู่ด้วย
ธุรกิจเกี่ยวกับกิจกรรมทางเพศ เช่น Sex shop หรือจะเป็น บาร์ ที่มีนักเต้นเปลือย ควรได้รับการโฆษณาอย่างชัดเจนเพื่อบอกหรือเตือนให้ผู้เล่นท่านอื่นรับรู้


15) Multi-Character Rules

กฎนี้ตั้งขึ้นเพื่อกำหนดให้ผู้เล่นนั้นคำนึงถึงการสร้าง Multi-Character ของตัวเอง (ไม่มีผลบังคับใช้กับ Admin เนื่องจาก Admin ต้องลงไปทำการปล่อยบทบาทต่างๆภายใน Server)
 • ผู้เล่นที่จะทำการสร้าง Multi-Character ตัวถัดไปนั้นต้องมีเวลา Playtime รวมทุกตัวละครของผู้เล่นเกิน 40 ชม. / 80 ชม. และ 160 ชม. ตามลำดับ ที่จะสร้าง Multi-Character ตัวถัดไป เช่น ต้องการจะสร้าง Multi-Character ตัวแรกจำเป็นต้องมีเวลาออนไลน์ 40 ชม. เป็นต้น
  ห้ามสร้าง Multi-Character ขึ้นมาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตัวละครหลักของตัวเองโดยเด็ดขาด เช่น มีการ Transfer เงินจากอีกตัวละครนึงไปอีกตัวละครนึงรวมถึงไอเท็มต่างๆด้วย
  อนุญาตให้ทำการสร้าง Multi-Character ได้เพียงแค่ 2 ตัวละครเท่านั้นถ้าหากยังไม่ผ่านเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ทางทีมงานกำหนด
  การกระทำที่เป็น Multi-Character โดยใช้ Multi Account หรือการใช้ Account ในการเข้าเล่นมากกว่าหนึ่งไอดีต้องได้รับการอนุญาตแล้วเพียงเท่านั้น
  ผู้เล่นที่มี Whitelist บนเซิร์ฟเวอร์ประสงค์ที่จะทำการสร้าง Multi-Character นั้น สามารถเข้าเล่นเซิร์ฟเวอร์ได้โดยตัวละครนั้น จะไม่ถูกอนุมัติให้เข้าถึงส่วนต่างๆบนเซิร์ฟเวอร์อย่างเต็มรูปแบบ โดยผู้เล่นต้องยอมรับเงื่อนไขดังนี้ ( ห้ามมี Conflict ในบทบาท, ห้ามเข้าร่วม Faction หรือ Group, ห้ามซื้ออสังหาริมทรัพย์และธุรกิจ ) ถ้าหากผู้เล่นละเมิดข้อตกลงดังกล่าวตัวละครคุณจะถูกลบทันที รวมถึงถ้าหากผู้เล่นได้กระทำผิดกฎของเซิร์ฟเวอร์ในขณะที่ตัวละครนั้นไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้เล่นจะได้รับโทษคือการแบนอย่างถาวร ผู้เล่นจำเป็นต้องส่งแบบฟอร์มมา ที่นี่ เพื่อทำการอนุมัติ
ปล. การสร้าง Multi-Character ควรจะพิจารณาชื่อของตัวละครให้ดีรวมถึงบทบาท ว่าการสร้างตัวละครนั้นไม่ตรงกับเงื่อนไขใดๆที่ผิดกฎ โดยทีมงานสามารถพิจารณาให้ตัวละครของคุณถูกลบและมีโทษหากไม่ปฎิบัติตาม

หากผู้เล่นมีการละเมิดสร้าง Multi-Character โดยไม่ปฎิบัติตามกฎที่ตั้งไว้จะถูกลงโทษโดยผู้ดูแลระบบโดยการลบตัวละครที่สร้างเกินมาทันทีโดยไม่แจ้งล่วงหน้ารวมถึงการลงโทษเพิ่มเติมกับผู้เล่นกับตัวละครหลัก16) Car ram and Ninja jack

Car Ram คือ กฎที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อไม่ให้ผู้เล่นทำการขับรถทับผู้เล่นอื่นโดยตั้งใจ เนื่องจากเป็นการเอาเปรียบกันในบทบาทรวมถึงสร้างความได้เปรียบให้กับบทบาทของตนจนเกินไป

Ninja jack คือ การขโมยรถโดยที่ไม่มีบทบาทใดๆมารองรับ ถึงแม้ว่าบนรถคันนั้นจะไม่มีผู้เล่นคนอื่นนั่งอยู่ก็ตาม การขโมยรถนั้นจำเป็นต้องสวมบทบาท /me /do หรือการใช้บทสนทนาของตัวละครทุกครั้ง ยกเว้นแต่กรณีที่บทบาทนั้นกำลังดำเนินอยู่ และ มีการปะทะกันเกิดขึ้น การขึ้นรถของผู้อื่นเพื่อหนีเอาตัวรอด นั้นสามารถเกิดขึ้นได้ เช่น:
 • ผู้เล่น A ขึ้นรถของใครก็ไม่รู้เพื่อจุดประสงค์ที่ต้องการจะขโมย และทำการเล่นบทบาทการงัดแงะและสตาร์ทรถอย่างสมเหตุสมผล


17) Breaking Roleplay

กฎนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะควบคุมการเล่นให้ผู้เล่นสามารถร่วมกันสวมบทบาท และ ดำเนินเรื่องราวของตัวละครได้อย่างราบรื่น ข้อปฎิบัติเหล่านี้จะเชื่อมโยงกับกฎ CC และข้อนี้จะขยายขึ้นมาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งมีขอปฎิบัติดังนี้
 • Quit game (QG) การทำการออกจาก Server ระหว่างที่บทบาทนั้นกำลังดำเนินอยู่ หรือ กำลังจะเกิดขึ้นนั้นเข้าข่ายการ Breaking Roleplay ทาง Server นั้นอนุญาตให้ทำการออกจาก Server ได้ต่อเมื่อบทบาทนั้นสิ้นสุดลงแล้ว และ มีเวลาผ่านไป 30 นาที (ป้องกันการเกิดบทบาทต่อเนื่อง)
  การเข้าไปแทรกแซงบทบาทของผู้อื่นโดยที่ไม่คำนึงถึงบทบาทที่อีกฝ่ายกำลังดำเนินอยู่ เช่น การ /b แทรกขึ้นมาระหว่างการดำเนินบทบาทโดยที่ไม่จำเป็น
  การทิ้งตัวละคร AFK ไว้ในที่สาธารณะ หรือ การไม่ทำการตอบโต้กลับคนที่เดินเข้ามาเล่นบทบาทด้วย
  Combat storing / Combat escape การหนีจากบทบาทเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์นั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นการเก็บรถระหว่างถูกไล่ล่าหรือมีการปะทะ (รวมทั้งการ /carpark /garagepark หรือเอารถเข้าไปในที่เก็บหรือจุดเก็บเพื่อผลประโยชน์ใดๆ) รวมถึงการใช้จุด teleport ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น /elevator /door และการวาร์ปในทุกรูปแบบ


18) Legal Faction Rule

กฎต่อไปนี้ใช้เฉพาะกับ Legal Factions ( LSPD และ LSMD)

LSPD Rule

Tire Shooting
การยิงยางจะใช้เป็นทางเลือกสุดท้ายเท่านั้นและจะได้รับอนุญาตเมื่อ: ผู้ต้องสงสัยที่ถูกไล่ตามกำลังยิงคุณหรือคนอื่นๆ จากยานพาหนะของเขา
ผู้ต้องสงสัยจะถูกไล่ล่าติดตามทันทีหลังจากยิงใส่คุณหรือคนอื่นๆ ในที่เกิดเหตุ รวมถึงการขึ้นรถตำรวจและเข้าถึงอุปกรณ์ที่อันตรายบนยานพาหนะ จะไม่มีข้อยกเว้นหรือเงื่อนไขพิเศษอื่นๆ สำหรับการยิงยาง หากพวกเขาก่อเหตุบนพื้นและหนีขึ้นยานพาหนะไป


Beanbag Shotgun
ผู้เล่นที่ขับรถจักรยานยนต์ด้วยความเร็วสูง ห้ามยิง beanbag ใส่เด็ดขาด รวมถึงหากผู้ต้องสงสัยถืออาวุธปืน อยู่ในมือพวกเขาต้องไม่ใช้ beanbag เด็ดขาด หากเพื่อหยุดยั้งผู้ต้องสงสัยในระหว่างการไล่ล่า


Tazer
ไม่ควรใช้ taser กับคนที่อยู่อยู่ในน้ำหากผู้ต้องสงสัยถืออาวุธปืนอยู่ในมือ ห้ามใช้ taser ในการยิงเขาทุกกรณี


M4/Assault Rifle Usage
M4/Assault Rifles สามารถใช้โดย Legal Faction เมื่อ: มั่นใจว่าผู้ต้องสงสัยมีอาวุธประเภท (Rifle หรือ Automatic ทุกชนิด) และจะยิงได้ต่อเมื่อมั่นใจแล้วว่าในมือของผู้ต้องสงสัยเป็นปืนประเภท Rifle หรือ Automatic ทุกชนิด

ถ้าผู้ต้องสงสัยยิงใส่เครื่องบินหรือยานพาหนะทางอากาศทุกชนิด ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อสาธารณะ สามารถยิงพวกเขาได้

ข้อจำกัด ของปืน assault rifle เหล่านี้จะไม่ถูกจำกัด ต่อเมื่อได้รับการอนุญาตจาก FM ในบทบาทที่เหมาะสม เช่น การใช้ของหน่วยต่างๆตามยุทธวิธี (SWAT เป็นต้น) เป็นข้อยกเว้นของกฎนี้คุณจะสามารถใช้ M4 ตามดุลยพินิจของตนเองเมื่อนำไปใช้งานในภาคสนาม


Utilizing Spike Strips
คุณไม่จำเป็นต้องใช้ /me ในการวาง spike trap ในระหว่างการไล่ล่ายานพาหนะ และคุณนำตัวของคุณไปดักตามเส้นทางที่ผู้ต้องสงสัยจะหลบหนีมาเส้นทางนั้น จากนั้นคุณสามารถวาง spike trap ได้โดยไม่ต้องพิมพ์ /me


Use of force
การใช้อำนาจของ LSPD เกินกว่าขอบเขตเ ช่น การขอค้นตัวเนื่องจากเหยียดผิว หรือการกระทำที่จะนำไปสู่ความรุนแรงภายใน IC โดยไม่ทำตามคู่มือของหน่วยงานที่ถูกวางเอาไว้ จำเป็นต้องขออนุญาต FM และมี Legal Faction Permission ซึ่งสามารถดูสถานะได้ ที่นี่Supply Asset
การแจกจ่าย Supply สำหรับหน่วยงานสู่ผู้เล่นอื่นนั้นไม่ถูกอนุญาตให้เล่นเ หากคุณไม่ได้รับการอนุญาตจาก Legal Faction Permission เช่น การแจกจ่ายอาวุธหรือยาที่ยึดมาได้ซึ่งบทบาทนั้นต้องเหมาะสมจริงๆ สามารถดูสถานะได้ ที่นี่LSMD Rule

Illegal MD
การเล่นบทแพทย์นอกกฎหมาย เช่น การรักษาเพื่อรับเงินโดยตรงโดยไม่พึ่งรัฐบาล หรือ การเล่นบทแพทย์เพื่อที่จะเอื้อมต่อกลุ่ม Faction นั้นไม่ถูกอนุญาตให้เล่นจนกว่าคุณจะได้รับ Legal Faction Permission จาก FM โดยสามารถดูสถานะได้ ที่นี่


Supply Asset
การแจกจ่าย Supply สำหรับหน่วยงานสู่ผู้เล่นอื่นนั้นไม่ถูกอนุญาตให้เล่นเช่นกัน ถ้าคุณไม่ได้รับการอนุญาตจาก Legal Faction Permission เช่น การแจกจ่ายยาเกินกว่าความจำเป็น สามารถดูสถานะได้ ที่นี่การลงโทษ: Admin jail หรือ ban ชั่วคราวขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการละเมิดกฎ

19) Lore and Continuity


ทีมผู้ดูแลระบบได้กำหนด Lore and Continuity ภายใน In Character ของโลกที่เรากำลังนำตัวละครเข้าไปสวมบทบาท โดยมีเรื่องราวเป็นของตัวเอง ซึ่งกฎนี้มีไว้เพื่อให้ผู้ดูแลระบบตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้เล่นได้ปฎิบัติตาม Lore and Continuity นั้นๆผู้เล่นจะต้องปฏิบัติตามตำนานและความต่อเนื่องที่ระบุไว้ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจตรงกัน การเพิกเฉยต่อ Lore and Continuity โดยเจตนามันสามารถทำลายประสบการณ์การสวมบทบาทใน RP Scene ได้ทันที ยกตัวอย่างเช่น มีคนบอกว่าตัวละครของพวกเขามาจาก Los Angeles ซึ่งถูกแทนที่ด้วย Los Santos ตาม Lore ของเรา

สามารถตรวจสอบ Lore and Continuity ของ Server ได้ ที่นี่

20) Jail Rules


วัตถุประสงค์ของกฎนี้เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงและเป็นธรรมมากขึ้นภายในคุกได้


Secluded Areas, CCTV Coverage, and Count Time

พื้นที่ที่เงียบสงบคือพื้นที่ ที่ไม่มีกล้องวงจรปิดและผู้คุม เดินคุมตลอด 24 ชั่วโมง โดยพื้นที่ต่อไปนี้คือพื้นที่ ที่ปลอดจากผู้คุมและกล้องวงจรปิด เช่น ภายในของเซลล์ เวิ้ง ซอกซอยและมุมห้อง หากเกิดเหตุการณ์ที่ทำมันในที่สาธารณะเรื่องนั้นสามารถถูกส่งต่อถึงเจ้าหน้าที่และเพิ่มเวลาคุมขังเพิ่มหรือสวมบทบาทให้เหมาะสม

ภายในเรือนจำนั้นจะถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตลอด 24 ชม.โดยจะมีเจ้าหน้าที่อารักขาแต่ละโซน แต่ก็จะยกเว้นในกรณีที่ไม่มีนักโทษอยู่ในเรือนจำ ก็ไม่จำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่เฝ้า แต่ในกรณีที่ผู้เล่นถูกจับกุมและเข้าเรือนจำ ก็จะมีเจ้าหน้าที่จับตาดูเป็นพิเศษ ทั้งนี้ผู้เล่นที่ถูกจับกุมเข้าเรือนจำต้องสวมบทบาทให้เหมาะสม จะมีการตรวจอุปกรณ์และตรวจร่างกายเป็นประจำ ดังนั้นจึงขอให้ผู้เล่นทุกท่านร่วมมือในการสวมบทบาทหากผู้เล่นถูกคุมขังไปยังเรือนจำ

แก๊งในเรือนจำจะได้รับอนุญาตให้ conduct jump-ins, killings, checks, and other illicit activities ภายใน Secluded Areas แต่คุณจงจำไว้ว่าการทำสิ่งเหล่านี้ในพื้นที่เปิด เจ้าหน้าที่จะถูกแจ้งเตือนโดยขึ้นอยู่ว่าพวกเขาจะสังเกตุเห็นได้หรือไม่ และบางสถานการณ์ข้อมูลภายในเรือนจำยังสามารถรั่วไหลไปยังภายนอกได้อีกเช่นเดียวกัน เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นแก๊งผู้รับผิดชอบในเรือนจำควรแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ที่สวมบทบาทด้วยหรือ @Toby เพื่อให้สามารถจัดระเบียบการตอบสนองในตัวละครที่เหมาะสมได้ หากไม่สามารถจัดระเบียบการตอบสนองภายในกรอบเวลาที่เหมาะสมบทบาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตอบโต้ควรหยุดชั่วคราวเป็นเวลา 24 ชั่วโมงจนกว่าทางเจ้าหน้าที่จะทำการตอบสนอง ภายใน IC

เวลาจะถูกดำเนินไปตามระบบใน IC ดังนั้นผู้ต้องขังที่หายไปจากที่กุมขังก่อนเวลาระหว่างสวมบทบาทอยู่ และถูกผู้อื่นเห็นนั้น ผู้ที่เห็นเหตุการณ์ต้องทำการแจ้ง เพื่อบอกเจ้าหน้าที่เพราะอาจจะมีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ผู้ต้องหาคนนั้นหายออกจากที่คุมขังก่อนเวลา เช่น หลุดออกจากเซิฟเวอร์เป็นต้น


Fear Rules

ผู้เล่นที่ถูกจับเป็นผู้ต้องขังนั้นควรจะกลัวสภาพแวดล้อมภายในคุก ผู้เล่นควรกลัวหากถูกผู้ต้องขังท่านอื่นที่อยู่มาก่อนยั่วยุ หรือ ทำการข่มขู่ หรือ การที่ผู้เล่นที่ถูกจับเข้าไปใหม่ๆก็อาจจะต้องทำตัวให้สงบเสงี่ยมไปทำตัวก้าวร้าวหรือเถียงกับผู้ต้องขังท่านอื่นเพราะนั่นอาจทำให้ผู้ต้องขังท่านอื่นทำอันตรายผู้เล่นจนถึงแก่ชีวิตได้ และผู้เล่นยังสามารถทำการ CK ตัวละครของท่านได้ภายในคุกแต่ต้องได้รับการอนุญาตจากทางแอดมินเสียก่อน


NPC Roleplay - Mandatory Cases

การใช้อุปกรณ์ แก๊สน้ำตา หรือ สเปรย์พริกไทย โดยเจ้าหน้าที่นั้น ผู้เล่นที่โดนจะต้องสวมบทบาทให้สมจริงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มากกว่านั้น เจ้าหน้าที่ ที่ไม่มีหน้ากากกันแก๊สหรือผ้าปิดปากนั้น และต้องการเล่นบทบาท สวมหน้ากาก ก็ต้องเล่นให้สมกับสถาณการณ์เช่นเดียวกันFight/Brawl/Riot/Killing Rules

การต่อสู้แบบ 1 ต่อ 1 ระหว่างผู้ต้องขังเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ภายในสถานที่ที่เงียบสงบตราบใดที่พวกเขาไม่นำไปสู่การตายของผู้ต้องขังท่านอื่นและทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันในการสวมบทบาทได้ตลอดเวลา การต่อสู้เหล่านี้ควรสวมบทบาทด้วย/me และควรหลีกเลี่ยงการใช้สคริปต์ ในเวลาอื่นการต่อสู้ที่เกิดขึ้นเองระหว่างผู้ต้องขังจะต้องมีเจ้าหน้าที่คุมขังอย่างน้อย 2 คนในเกมซึ่งหมายถึงการจลาจลการสังหารและ อื่นๆ การโจมตีผู้ช่วยต้องมีเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 4 คนในเกมและผู้ต้องขังที่ดำเนินการโจมตีควรขออนุญาต @Toby ก่อนลงมือเพื่อที่จะสวมบทบาทอย่างเหมาะสม


Escapes

การหลบหนีออกจากคุกนั้นต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้

การหลบหนีจะมีด้วยกัน 3 รูปแบบ

การหลบหนีที่เกิดขึ้นเอง - ผู้เล่นนั้นไม่ได้วางแผนเอาไว้หรือประสานงานกับผู้เล่นท่านอื่นแต่เกิดขึ้นจากโอกาสเช่น มีการจราจลรุนแรงเกิดขึ้นภายในคุกและผู้เล่นดันสามารถหาช่องทางหลบหนีออกไปได้พอดี

การวางแผน - มีการประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมและมีการวางแผนไว้เรียบร้อย

ฝ่าวงล้อม - โดยมีการช่วยเหลือจากกองกำลังภายนอกInterior Escapes (การหลบหนีจากในคุก)

การหลบหนีจากคุกต้องได้รับอนุญาตจากแอดมิน @Toby ก่อนการหลบหนีที่เกิดขึ้นเองอาจได้รับอนุญาตขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของคุก แต่สิ่งนี้จะถูกกำหนดร่วมกันโดย FM และหัวหน้าแผนกของนายอำเภอ นั่นก็คือการหลบหนีสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อมีเจ้าหน้าที่มากกว่า10คนในเกม

การหลบหนีที่วางแผนไว้จะต้องมีผู้หลบหนีตามมาด้วยโดยระบุว่าตัวละครของพวกเขาพลาดไปในเวลาที่นับและหากพวกเขาอยู่ในกรอบของการติดตามด้วยกล้องวงจรปิดก็จะระบุด้วยว่าพวกเขาหลบหนีอย่างไร การฝ่าวงล้อมภายในจะได้รับอนุญาตก็ต่อเมื่อได้รับความช่วยเหลือจากผู้ช่วยที่ทุจริตและได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบระดับ 4 ขึ้นไป


Exterior Escapes (การหลบหนีภายนอกคุก)

ในระหว่างตารางงานหรือการทำงานเพื่อชุมชน ต้องได้รับอนุญาตจากทีมดูแลระบบและอาจเกิดขึ้นได้เอง ต้องมีเจ้าหน้าที่อารักขาอย่างน้อย 4 คนอยู่ในเกมเพื่อทำการหลบหนีภายนอก การฝ่าวงล้อมจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบ และต้องได้รับการวางแผนอย่างครอบคลุมผ่าน IC และต้องไม่ทำอย่างไม่สมจริง เป็นไปไม่ได้ที่เจ้าหน้าที่จะถูกนักโทษสังหารจนเสียชีวิตทุกคน เพราะนักโทษนั้นไม่มีอาวุธแต่ในทางตรงกันข้ามฝั่งเจ้าหน้าที่มีอาวุธครบมือ แต่นักโทษอาจทิ้งเครื่องมือหลบหนีไว้ในสถานที่นั้นๆ

การเสียชีวิตใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการพยายามหลบหนีโดยผู้ต้องขังพยายามหรือช่วยเหลือการหลบหนีจะเป็นการ CK ทันที หลังจากการหลบหนีสำเร็จตัวละครจะไม่เสี่ยงต่อการถูกฆ่าและเป็น CK อีกต่อไป


Obstructive Behavior

การบล็อกกรงขังจากเจ้าหน้าที่ หรือ การก่อเหตุเพลิงไหม้ หรือ การเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานภายในเรือนจำนั้น จำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 4 คนจึงสามารถทำได้ ซึ่งต้องได้รับการอนุญาตจากทีมงานก่อนเท่านั้น


Trespassing - Exterior and Staff-Only Areas

ตัวละครที่บุกรุกทรัพย์สินภายในคุกจะต้องได้รับอนุญาตจากแอดมิน @Toby ก่อนตัวละครที่ต้องการเข้าสู่พื้นที่เฉพาะเจ้าหน้าที่จะต้องได้รับอนุญาตจากแอดมินเช่นเดียวกัน เนื่องจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดจะต้องมีการเล่นบทบาทที่ครบครัน เพื่อระบุว่าผู้บุกรุกอยู่ภายในขอบเขตเรือนจำหรือพื้นที่เข้าถึงที่ปลอดภัย และ ต้องมีเจ้าหน้าที่อารักขาในคุกอย่างน้อย 2 คนอยู่ในเกม


Smuggling

บทเรียนพื้นฐานสำหรับการเข้าคุกภายใน IC ตัวละครทั้งหมดจะถูกค้นตัวและค้นหาอย่างละเอียดก่อนที่จะเข้าสู่พื้นที่ อย่างไรก็ตามตัวละครของท่านอาจลักลอบนำสิ่งของเข้าไปในคุกโดยยอมเสี่ยงเองหากสวมบทบาทซ่อนมันไว้กับตัวบุคคลผ่านการใช้ภาพหน้าจอ ผู้เล่นไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตให้ลักลอบนำสิ่งของใด ๆ เข้าสู่ระบบคุกนอกจากวัสดุที่ร้ายแรงเช่นอาวุธปืนวัตถุระเบิดหรือวัสดุหลบหนี สินค้าที่ลักลอบนำเข้าอาจถูก "ซ่อน" พร้อมกับหลักฐานภาพหน้าจอเพื่อระบุว่าสินค้าบนตัวละครนั้นมีอยู่จริง21) Forced Fatality

ไม่อนุญาตให้เล่นบทบาทสังหารที่บังคับตัวละครให้ตายด้วยเจตนาที่จะปิดโอกาสให้ผู้เล่นอื่นจากการรักษา เช่น:
 • การพิมพ์ '/me ยิงซ้ำที่หัว'
  การใช้ /do เพื่อบังคับการตายของฝ่ายตรงข้าม
  การเล่นบทบาทอุ้มถ่วงน้ำ
  การเผาศพผู้เล่น
  การเล่นบทบาทยิงหัวลงมือบังคับทำให้ตาย
  การยิงซ้ำที่หัวผู้เล่นที่อยู่ในสภาวะหมดสติ
กฎ Forced Fatality ออกแบบมาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้เล่นอย่างต่อเนื่องและสามารถนำบทบาทไปสู่การ PK โดยเล่นบทบาทบาดเจ็บสาหัส (โดยที่ต้องลืมเหตุการณ์การโดนยิงและบทบาทที่นำพาไปสู่การ PK) เรื่อง CK และ PK ทำความเข้าใจได้ ที่นี่

*หากต้องการที่เล่นบทบาทฆ่าสังหารเพื่อจบบทบาทผู้เล่นอื่น จะต้องได้รับการอนุญาตจากผู้เล่นที่จะถูก CK ผ่านช่องทางที่กำหนดไว้เท่านั้น (Faction Character kill agreement rules, CK War Rules, Crime free area Permission (CK) หรือการตกลงกันของทั้งสองฝ่ายอย่างชัดเจน)


22) CHARACTER KILLS (CK) ไม่สามารถบังคับได้โดยผู้เล่น
ผู้เล่นทุกคนต้องยอมรับการ CK ผ่าน OOCly


Character Kill คือ เมื่อคุณตกลงที่จะให้ตัวละครของคุณสิ้นสุดลงด้วยความตายและต้องได้รับการเปลี่ยนชื่อและเริ่มสวมบทบาทเป็นตัวละครใหม่ทั้งหมด คุณไม่สามารถนำตัวละครเดิมที่ CK ไปกลับมาได้ ไม่อนุญาตให้บังคับ CK ผู้อื่น อย่างไรก็ตามมีข้อยกเว้นบางประการ:

ฆ่าตัวตายเพื่อหลีกเลี่ยงการสวมบทบาท / จับกุม
การจงใจให้ตัวละครถูกฆ่าเพื่อหลีกเลี่ยงผลลัพธ์ต่างๆที่จะตามมา เช่น หลีกเลี่ยงการจับกุม จะตัดสินจากผู้ดูแลระบบให้ CK ทันที สิ่งเหล่านี้เป็นการกระทำที่ไม่ใช่ RP โดยมีเจตนาชัดเจนเพื่อให้พ้นจากสถานการณ์ ซึ่งรวมถึงการหยิบอาวุธออกมาหรือเอื้อมไปจับปืนในขณะที่ถูกเจ้าหน้าที่มากกว่า 1 คนขึ้นไปเล็งปืนใส่ (ใช้กรณีบทบาทกับ Legal Faction เท่านั้น)

หากการบาดเจ็บของคุณไม่รับประกันว่าจะเสียชีวิต แต่คุณยังคงสวมบทบาทจะกำลังจะตายคุณจะถูก CK
หากตัวละครของคุณมีโอกาสรอดชีวิต แต่คุณยังตัดสินใจที่จะสวมบทบาทตาย - คุณจะถูก CK อย่างไรก็ตามหากบุคคลที่สองทำร้ายคุณในขณะที่คุณได้รับบาดเจ็บหนัก (Brutally Wound)และคุณต้องตายในระหว่างการแสดงบทบาท - การตายของคุณจะเป็น PK ไม่ใช่ CKกลุ่ม Illegal Faction จะสงวนสิทธิ์ในการบังคับ CK กับคุณเมื่อคุณเป็นสมาชิกใน Faction คุณจะสามารถถูก CK ได้ด้วยเหตุผลใน IC ต่างๆ ( อ่านเพิ่มเติม ได้ ที่นี่ )


San Andreas State Courts (ศาลบน Forum) มีความสามารถในการ CK
San Andreas State Court จะเป็นผู้ดูแลระบบในการควบคุม ผู้เล่นจำเป็นต้องยื่นหลักฐานทั้งหมดในการ CK ผู้เล่นคนนั้นๆให้กับฝ่าย ศาล โดยอาจจะมีทั้งการประหารชีวิตและการตัดสินจำคุกตลอดชีวิต

การตัดแขนขาหรือทำความเสียหายถาวรของร่างกายให้กับตัวละครนั้นอยู่ภายใต้กฎที่คล้ายคลึงกันเช่น PK และ CK
ผู้เล่นสามารถตกลงกันเองได้ว่าต้องการสวมบทบาทที่จะสูญเสียอวัยวะอย่างถาวรจนตัวละครถูก CK ไปหรือไม่ หรือจบ Roleplay scene นั้นๆ (PK) รวมถึงการเป็นแผลเป็นด้วยเช่นกัน

หากคุณคิดว่าการถูก CK ของคุณไม่ได้รับความยุติธรรมสามารถยื่นเรื่องให้แอดมินพิจารณาได้ที่ฟอรั่ม

การลงโทษ : การบังคับ CK กับผู้เล่นคนอื่น ในขณะที่คุณไม่มีอำนาจในการทำเช่นนั้นจะส่งผลให้คุณถูกส่งคุกผู้ดูแลระบบและการ CK นั้นจะถูกโมฆะ


23) คุณต้องรักษาบุคลิกภาพและสภาวะการสวมบทบาทของคุณตลอดเวลา
กฏนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกฏ COMMON COURTESY


ไม่ได้ถูกจำกัดไว้โดยเฉพาะ

การใช้แชท ICly และ OOCly ในทางที่ผิดในการปั่นป่วนผู้เล่นคนอื่น
กระโดดไปรอบ ๆ อย่างไร้จุดหมายโดยไม่มี RP เข้ามาเกี่ยวข้อง แม้จะไม่มีผู้เล่นอยู่โดยรอบ หากผู้ดูแลระบบพบเห็นสามารถถูกลงโทษได้
การขอ Skip / โมฆะ สถานการณ์บทบาทนั้นๆซึ่งบางทีอาจต้องได้รับอนุญาตจากแอดมิน
การบอกถึงข้อผิดพลาดโดยที่คุณไม่มีเจตนาบน OOC ( /b, /pm) นั้นเป็นสิ่งที่คุณสามารถทำได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าภายใน IC จะไม่เกิดอะไรขึ้น เพียงแต่ทำเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน เพื่อใน IC อีกฝ่ายจะมีสิทธิ์ในการตัดสินใจ
การร้องเรียนใดๆผ่านแชท OOC เกี่ยวกับวิธีการสวมบทบาท
การกด respawn ทันทีในขณะที่มีคนกำลังสวมบทบาทกับตัวละครของคุณอยู่ (เว้นเสียแต่บุคคลนั้นจงใจที่จะสวมบทบาทก่อกวนเพื่อไม่ให้คุณ respawn โดยการใช้เวลาที่นานจนเกินไป)
การถามเหตุผลในการจับกุมของคุณผ่าน OOCly จะต้องดำเนินการกับ ICly เท่านั้น เช่น. ศาล

Executed/downed players:
คุณไม่สามารถเอาของ/ปล้น จากผู้เล่นที่ล้ม (การตายของระบบ) ได้ , แต่เมื่อมีคนกำลังเล่นบทบาทกับคุณในขณะที่คุณล้ม (การตายของระบบ) คุณไม่สามารถยอมรับการตายของระบบได้เพื่อให้ตัวละครของคุณ respawn ได้ (กดเกิดขณะมีคนสวมบทบาทอยู่)

หากคุณตายจากระบบโดน PK คุณสามารถมีอิสระในการ respawn ได้ แต่ทางกลับกันถ้ามีคนกำลังเล่นบทบาทอยู่กับคุณ คุณจำเป็นต้องสวมบทบาทตรงนั้นให้เสร็จก่อนที่จะ respawn

Administrative assistance:
หากคุณคิดว่าผู้เล่นคนอื่นทำผิดกฎหรือคุณไม่เห็นด้วยกับพวกเขา - คุณมีสิทธิ์ติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อขอความช่วยเหลือ อย่างไรก็ตามคุณไม่ได้รับอนุญาตให้หยุดเล่นบทบาทชั่วคราวจนกว่าผู้ดูแลระบบจะมาถึงเว้นแต่ผู้เล่นทุกคนจะตกลงที่จะหยุดเล่นชั่วคราว หากพวกเขาไม่เห็นด้วย - คุณต้องสวมบทบาทต่อไปและโพสต์การร้องเรียนใน Forum หลังจากบทบาทจบลง

การลงโทษ : ผู้ที่พบว่าละเมิดกฎนี้จะถูกผู้ดูแลระบบส่งคุกขึ้นอยู่กับความรุนแรง ผู้ละเมิดกฎอย่างต่อเนื่องจะถูกแบนอย่างถาวรจากเซิร์ฟเวอร์24) OOC CONVERSATIONS
กฎทั่วไปเกี่ยวกับการสนทนานอกบทบาท Out of Character ที่คุณต้องรู้อาจจะเกี่ยวข้องกับกฏ Common Courtesy

No OOC lying. — ห้ามให้มีการโกหกโดยเด็ดขาดในบางเรื่อง คุณต้องไม่โกหกใครก็ตามใน OOCly ไม่ว่าในกรณีใดๆ

การใช้ช่องทาง OOC ในการทะเลาะวิวาท, Toxic, ปั่นป่วนผู้เล่นคนอื่นๆ
พื้นฐานสังคมเกมที่ดีทั่วไปต้องเริ่มต้นจากตัวของเราเอง การ Toxic และการปั่นป่วนผู้เล่นคนอื่นๆไม่ควรที่จะเกิดขึ้นโดยเด็ดขาด การทะเลาะวิวาท OOC ที่เกิดจากบทบาทก็เช่นกันพวกคุณควรที่จะใจเย็นๆและพูดคุยกันดีๆเพื่อให้สังคมพัฒนาขึ้น

เรียกร้องสัญญา OOC จากผู้เล่น
เนื่องจากคุณไม่ได้รับอนุญาตให้โกหกบน OOC คุณจึงไม่ได้รับอนุญาตให้ถามผู้เล่นเกี่ยวกับสัญญาหรือขอคำสัญญาบน OOC ("สัญญาว่าคุณจะไม่ปล้นฉัน") การใช้ข้อมูลดังกล่าว ICly จะถือเป็นการ Metagaming

Respecting others
เรามุ่งมั่นที่จะให้เซิร์ฟเวอร์เป็นสถานที่ที่เป็นมิตรและคุณควรปรับทัศนคติของคุณ คุณอาจถูกลงโทษสำหรับ
 • ดูหมิ่นผู้เล่นอื่น - การดูหมิ่นผู้เล่นทั้งทางตรงและทางอ้อมการตั้งชื่อในล้อเลียน แขวะ แซะ การใช้คำด่าทอทางเชื้อชาติและการแสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมต่างๆ
  หากคุณมีส่วนร่วมใดๆ เช่นอาจจะเป็น Report Player และคุณเอาแต่ดูหมิ่นผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือ ซ้ำเติม แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ได้มีการพูดถึงหลักฐานที่เกี่ยวข้องใน Report Player
  การยั่วยุ ผู้เล่นคนอื่นๆและนั่นรวมถึงผู้ดูแลระบบที่คอยช่วยเหลือคุณด้วย
การลงโทษ : การลงโทษสำหรับความผิดเหล่านี้อาจแตกต่างกันไประหว่างการเตะและการแบนถาวรขึ้นอยู่กับสถานการณ์เพราะเราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก
Post Reply

Return to “Server Rules”